Wednesday, 21/10/2020 - 11:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hải Đình
 • Công nghệ - Bài giảng điện tử tiết 8
  | 225 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiết 55: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  | 213 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng vnen sử 6
  | 213 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Địa lý
  | 244 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổng ba góc của một tam giác
  | 216 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Văn bản: CẢNH KHUYA
  | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiết 3: Hình thang cân
  | 216 lượt tải | 1 file đính kèm
 • tiết 19: Tính chất chia hết của một tổng
  | 225 lượt tải | 1 file đính kèm
Tài nguyên