Wednesday, 21/10/2020 - 11:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hải Đình
 • Văn 6
  | Đặng Thị Lệ | 69 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Sử 6
  | Đặng Thị Lệ | 60 lượt tải | 5 file đính kèm
 • Tiếng Anh 6
  | Đặng Thị Lệ | 57 lượt tải | 5 file đính kèm
 • Sinh 6
  | Đặng Thị Lệ | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Toán
  | Đặng Thị Lệ | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • | Đặng Thị Lệ | 77 lượt tải | 2 file đính kèm
Tài nguyên