Wednesday, 21/10/2020 - 12:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hải Đình
 • Tiếng Anh 8
  | Đặng Thị Lệ | 101 lượt tải | 12 file đính kèm
 • Địa lý 8
  | Đặng Thị Lệ | 99 lượt tải | 5 file đính kèm
 • Văn học 8
  | Đặng Thị Lệ | 76 lượt tải | 5 file đính kèm
 • Lịch sử 8
  | Đặng Thị Lệ | 76 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Sinh học 8
  | Đặng Thị Lệ | 72 lượt tải | 5 file đính kèm
 • Toán 8
  | Đặng Thị Lệ | 65 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Hóa học 8
  | Đặng Thị Lệ | 99 lượt tải | 7 file đính kèm
 • | Đặng Thị Lệ | 71 lượt tải | 2 file đính kèm
Tài nguyên