Thursday, 29/10/2020 - 15:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hải Đình
 • Sinh 9
  | Đặng Thị Lệ | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Vật lý 9
  | Đặng Thị Lệ | 72 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Toán 9
  | Đặng Thị Lệ | 76 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Anh 9
  | Đặng Thị Lệ | 59 lượt tải | 12 file đính kèm
 • Hóa học 9
  | Đặng Thị Lệ | 75 lượt tải | 8 file đính kèm
Tài nguyên