Wednesday, 21/10/2020 - 11:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hải Đình
 • Văn 6
  | Đặng Thị Lệ | 69 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Sử 6
  | Đặng Thị Lệ | 60 lượt tải | 5 file đính kèm
 • Anh 7
  | Đặng Thị Lệ | 53 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Tiếng Anh 6
  | Đặng Thị Lệ | 57 lượt tải | 5 file đính kèm
 • Sinh 9
  | Đặng Thị Lệ | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh 7
  | Đặng Thị Lệ | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh 6
  | Đặng Thị Lệ | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Vật lý 9
  | Đặng Thị Lệ | 68 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Toán 9
  | Đặng Thị Lệ | 71 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Văn học 7
  | Đặng Thị Lệ | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Anh 9
  | Đặng Thị Lệ | 56 lượt tải | 12 file đính kèm
 • Tiếng Anh 8
  | Đặng Thị Lệ | 101 lượt tải | 12 file đính kèm
Tài nguyên