Wednesday, 21/10/2020 - 11:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hải Đình
 • CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1885 ĐẾN 1918
  | 211 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch sử thế giới hiện đai
  | 221 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin học - Các bài tập nâng cao
  | 234 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ngữ văn - Câu hỏi - Hoàng Thị Phượng
  | 196 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công nghệ - Đề kiểm tra 1 tiết
  | 196 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh học 2016-2017
  | 189 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếng anh 8
  | 200 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Một số câu hỏi Lịch sử Lớp 8 Phần lịch sử Thế giới
  | 200 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KIEM TRA MOT TIET LÝ 8 HỌC KỲ 2
  | 204 lượt tải | 1 file đính kèm
 • sinh học 8
  | 190 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Địa lí 8 - học kỳ I năm học 2014-2015
  | 206 lượt tải | 1 file đính kèm
Tài nguyên