Wednesday, 21/10/2020 - 11:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hải Đình
 • CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1885 ĐẾN 1918
  | 211 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đia lý
  | 260 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo dục công dân
  | 217 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch sử thế giới hiện đai
  | 221 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mai Thủy)
  | 193 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin học - Các bài tập nâng cao
  | 234 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ngữ văn - Câu hỏi - Hoàng Thị Phượng
  | 196 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ngữ văn - Câu hỏi
  | 202 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ngữ văn- câu hỏi
  | 199 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công nghệ - Đề kiểm tra 1 tiết
  | 196 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công nghệ 25 câu hỏi
  | 197 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếng Anh 2016-2017
  | 219 lượt tải | 1 file đính kèm
Tài nguyên